Roczna ocena jakości wody

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko w załączeniu przedstawia roczne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi za 2019 rok z wodociągów publicznych w miejscowości: Lipsko, Józefów, Katarzynów.

Roczna ocena jakości wody