Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie