Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU „Kierownica do kariery”

W ramach konkurs ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-026/16

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na wymianę kotła C.O. opalanego węglem

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w ramach programu 2016-OA-9 „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, istnieje możliwości skorzystania w bieżącym roku z dofinansowania na wymianę kotła C.O. opalanego węglem na kocioł opalany paliwami ekologicznymi (olej opałowy, pellet, gaz.).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko pokój nr 24 lub tel. 48 378 41 35.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, będzie funkcjonować na terenie powiatu lipskiego od września 2016 roku.

Czytaj więcej...

Dni Lipska 2016

start

GALERIA ZDJĘĆ >> kliknij tu

12 3
45

   podziekowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

/-/ Jacek Wielorański

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lipsko

Działając w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).Urząd Miasta i Gminy Lipsko, jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) ogłasza konkurs na wybór partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś. Piorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2017 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.