Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

NSP 2021

nsp 250x250px

Serwis informacyjny

Druki

DRUKI DO POBRANIA

RADA MIEJSKA

 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 2. Oświadczenie dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego.

 3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.
 4. Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego.

 5. Wzór zgłoszenia listy 50 obywateli stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lipsko, mających czynne prawo wyborcze, zgłaszających kandydatów na ławników kadencja 2020-2023.

 6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r
 2. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wycięcie drzew.
 6. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne
 7. Wniosek o wydanie informacji o terenie
 8. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 9. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 11. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 13. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 14. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 15. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 16. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 17. Wniosek o lokalizację zjazdu

 18. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

 19. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 20. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 22. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (pok. 20D.)

 1. Wniosek o podział nieruchomości.

 2. Pismo uzupełniające wniosek o podział nieruchomości.

 3. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi i ochrona środowiska (pok. 23, 24.)

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 2. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok.
 4. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 5. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

EDUKACJA

 1. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 2. rozliczenie wykorzystania dotacji
 3. wniosek o udzielenie dotacji

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Formularze i instrukcje
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020r.

 

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

 

Umowy cywilnoprawne (pok. 11.)

 1. Ewidencaja wykonywanych godzin.
 2. Rachunek - umowa cywilnoprawna.

 

Akcyza (pok. 16.)

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wersja edytowalna)
 2. Załącznik do wniosku
 3. Oświadczenie o posiadanych gruntach
 4. RODO - klauzula informacyjna
 5. Zestawienie faktur

  Wniosek o wydanie zaświdaczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych (pok. 16.)

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

 

WYMIAR PODATKÓW

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa (pok. 17.)

 1. Podanie o gruncie do Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Podanie o gruncie do Urzędu Pracy
 3. Podanie o nie figurowaniu w rejestrach podatkowych
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 5. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego do ARiMR lub KOWR
 6. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - uczelnia
 7. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - zwolnione ARiMR
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz.
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o powierzchni gospodarstwa wraz z gruntami użytkowanymi
 11. Podanie o powierzchni gruntów do KRUS
 12. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego

Podanie o zastosowanie ulgi inwestycyjnej (pok. 17.)

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 2. Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia (pok. 17.)

 1. Formularz informacji de minimis dla roników
 2. Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów
 4. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów

Wzory deklaracji i informacji podatkowych (pok. 17.)

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP - druki obowiązują do 30.06.2019r.
 2. Wszystkie formularze deklaracji do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - druki obowiązują od 01.07.2019r.

 

Dodatek mieszkaniowy (pok. 25.)

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (deklaracja o wysokości dochodów, zaświadczenie, oświadczenie o stanie majątkowym, klauzula RODO)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI. DOWODY OSOBISTE

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego DO/W/1
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 5. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 6. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 7. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 8. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4
 9. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 10. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2021 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.