Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

Zmiana terminy wywozu odpadów komunalnych z 14 na 13 sierpnia 2020r

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych z dnia 14 sierpnia (piątek) 2020 na 13 sierpnia 2020r (czwratek)

Czytaj więcej...

Komunikat PPIS z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody w Lipsku

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przekazuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w mieście Lipsko oraz miejscowościach Lipa Miklas, Babilon, Sewerynów, Lipa Krępa i Jelonek.

Komunikat stwierdza brak możliwości korzystania z wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody z wodociągu publicznego w miejscowości Lipsko jest monitorowana, obecnie zarządca ujęcia tj. ZUK sp zoo w Lipsku został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz do przywrócenia właściwej jakości zdrowotnej wody do spożycia.

Jakość wody z wodociągu publicznego w Lipsku jest moniotorwana, obecnie zarządca podjął działania naprawcze, po których zostaną przeprowadzone badania potwierdzające jakość wody. Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu, a ich aktualizacja uzależniona jest od zmieniających się czynników podlegających udostępnieniu konsumentom. 

Komunikat.pdf - Komunikat PPIS

Lipsko, 24.07.2020, g:15:10

Harmonogram wywozu odpadów dla Miasta i Gminy Lipsko LIPIEC - GRUDZIEŃ 2020

Harmonogramlipiec2020

Harmonogram UWAGI

Trwa nabór na rachmistrza spisowego w PSR 2020 w gminie Lipsko

PlakatPSR2020

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Osoby zainteresowane udziałem w spisie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko do Koordynatora Gminnego Biura Spisowego - piętro, pok. nr 24 lub telefonicznie tel.: 48 3784135  Wypełnione dokumenty (załączniki) należy złożyć w biurze podawczym - sekretariat urzędu, pok. nr 33. Prosimy o zapoznanie się z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o naborze na rachmistrza spisowego (pdf).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata
 2. Oświadczenie RODO
 3. Oświadczenie o niekaralności

Szczegółowe wymagania znajdą Państwo na stronie https://spisrolny.gov.pl

Program "Moja woda"- do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej ....: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595.html

Ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonanie wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZACY PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY LIPSKO

W trosce o bezpieczeństwo publiczne oraz działając w celu zapewnienia trwałości działania Urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), informuję, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy Lipsko będzie zamknięty dla interesantów. Za niedogodności z tym związane przepraszamy. Proszę o to, aby wszelkie sprawy urzędowe załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap. Informuję, że istnieje możliwość aby wszelkie wpłaty na rzecz Miasta i Gminy Lipsko dokonywać z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Wystawione przez Miasto i Gminę dokumenty tj. FVAT, nakazy płatnicze jak również opłaty za odpady zawierają nr rachunków bankowych, na które można dokonywać płatności. Prosimy śledzić stronę internetową www.lipsko.eu w sprawie komunikatów organizacyjnych dotyczących pracy Urzędu.

Czytaj więcej...

COVID-19 WAŻNE KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO, INFORMACJE, ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

WAŻNE INFORNACJE DOTYCZĄCE WIRUSA COVID-19, ORGANIZACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO, KOMUNIKATY, INFORMACJE, ZALECENIA

 1. Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo. Co przynosi Rolnikom?

 2. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 01 kwietnia 2020r.  w sprawie formy wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Lipsko w okresie pandemii

 3. UCHWAŁA NR XXI/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku

 4. W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Prezes Zakładu Usług Komunlanych w Lipsku informuje, że od 30 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Soleckiej 88 jest nieczynny do odwołania

 5. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

 6. Zakaz wychodzenia z domu. Co wolno, a czego nie zgodnie z nowymi zasadami?

 7. Zalecenia dotyczące izolacji domowej

 8. Aplikacja - kwarantann domowa. O programie, jak zainstalować?

 9. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że od dnia 21 marca bieżącego w roku budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku będzie stacjonował oddział Wojsk Obrony Terytorialnej, którego rolą będzie pomoc w dostarczaniu żywności przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku osobom starszym, samotnym lub niepełnosprawnym poddanym kwarantannie, którym nie może pomóc najbliższa rodzina

 10. Zarządzenie porządkowe Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 marca 2020 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z obiektów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 11. Apel Państwowej Inspekcji Sanitarnej  do rodziców i opiekunów prawnych

 12. PILNE! Działania w celu zminimalizowania zagrożeń koronawirusem podjęte w Mieście i Gminie Lipsko

 13. Aktualne informacje i zalecenia - oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
 14. Informacja dla pacjenta bezobjawowego (pdf)

 15. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (pdf)

 16. Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? Sprawdź!

 17. Informacje na temat 14 dniowej kwarantanny

 18. Komunikat - informacje dla osób, które wróciły do kraju przed 15 marca 2020

 19. KRUS - komunikat dotyczący pracy

 20. Komunikat dotyczący targowiska miejskiego w Lipsku.

 21. Komunikat w sprawie nadzwyczajnych rozwiązań przyjęć pacjentów

 22. COVID-19 Pyatania i odpowiedzi

 23. Komunikat Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku

 24. Komunikat Urzędu Skarbowego w Lipsku

 25. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

 26. Wsparcie dla przedsiębiorców w wzwiązku z koronawirusem w Urzędach Skarbowych

 27. Informacja dla interesantów w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym

 28. Koronawirus - informacja GIS dla seniorów

 29. Lista szpitalnych oddziałów zakaźnych w Polsce

 30. Informacja dla osób powracających z zagranicy

 31. Rekomendacje dla Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

System Informacji Przestrzennej Lipsko - geoportal mapowy

Opracowaliśmy dla Państwa projekt związany z utworzeniem geoportalu mapowego (systemu informacji przestrzennej) Miasta Lipsko. Link tutaj: http://sip.gison.pl/lipsko  . Opracowaliśmy tam m.in. warstwę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (raster) oraz MPZP (warstwa wektorowa). System Informacji Przestrzennej został dodatkowo wyposażony w moduł do zgłaszania wniosków o zmianę SUiKZP oraz MPZP

Koordynatorem projektu ze strony urzędu jest pani. Ilona Chlebna - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych, tel. (48) 37-84-133 ;e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).

Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Wykaz rachunków bankowych dla płatności elektronicznych

Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

NIP - 5090066174 Faktury (przelew 14 dni)

 1. Opłaty za odpady komunalne: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760
 2. Podatki i opłaty lokalne: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

 

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.