SPRZĄTANIE ŚWIATA - LIPSKO 2011

DSC06132Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się w całym świecie w każdy trzeci weekend września. Głównym celem akcji, w tym roku pod hasłem: „Lasy to życie-chrońmy je” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wiosek poprzez posprzątanie okolicznych terenów i zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci.


Pomysł na sprzątanie Ziemi narodził się w 1989 roku w Australii kiedy to około 40 tys. mieszkańców Sydney zbierało śmieci na terenie portu. W Polsce akcja odbywa się już po raz 18. Mimo, iż skierowana jest ona do wszystkich mieszkańców miast i wsi, to najchętniej uczestniczą w niej uczniowie , którzy już od najmłodszych lat uczą się podstaw proekologicznych i uświadamiają sobie przy okazji sprzątania, że lepiej wyrzucać pojedyncze śmieci do kosza, niż później sprzątać ich całe mnóstwo.
Ogólnopolskim koordynatorem akcji „Sprzątanie Świata” jest Fundacja Nasza Ziemia, natomiast na terenie miasta i gminy Lipsko akcję koordynował Urząd Miasta i Gminy Lipsko.
Na terenie miasta i gminy Lipsko sprzątanie terenów odbyło się w dniu 16 września 2011roku (piątek). W akcji uczestniczyła młodzież ze wszystkich szkół z terenu miasta i gminy – łącznie udział wzięło około 1500 uczniów.
Jak każdego roku Urząd Miasta i Gminy Lipsko dostarczył niezbędną ilość worków oraz rękawiczek ochronnych. Worki z zebranymi odpadami zostały sprzątnięte przez pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komuna lnych w Lipsku.