UCHWAŁA NR XXI/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku

UCHWAŁA NR XXI/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku

oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Lipsko ze
względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2