Uroczysty apel z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

8.11.2013W dniu 08.11.2013 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O godz. 12.00 zgromadziły się poczty sztandarowe jednostek mundurowych: Państwowej  i Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipska, Jednostki Nr 1005 „Strzelec” im. D. Czachowskiego w Lipsku, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Bohaterów Chotczy w Lipsku oraz Starostwa Powiatowego. Po odegraniu hymnu narodowego Starosta lipski - Roman Ochyński powitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości. Wśród zebranych, oprócz przedstawicieli jednostek powiatowych, radnych powiatu, organizacji pozarządowych znaleźli się Wójtowie gmin powiatu, Burmistrz MiG Lipsko oraz przedstawiciele służb mundurowych z Warszawy, Radomia i Dęblina.

Najbardziej zasłużeni mieszkańcy regionu za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności uhonorowani zostali odznaczeniami i dyplomami. 

Wręczono: Medale „Za Długoletnią Służbę”, Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Odznakę Honorową "Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju", Medale Społeczny Trud Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Dyplomy „Za szczególne zasługi w umacnianiu obronności, bezpieczeństwa i udział w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie powiatu lipskiego”. 

Wśród wyróżnionych znalazł się również Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Jerzy Pasek, który otrzymał srebrny medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

galeria zdjęć >>