Wizyta Wojewody - odbiór dróg gminnych

img_7587.jpgW dniu 14 maja 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie zrealizowanych inwestycji drogowych w roku 2013 z udziałem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Na terenie Gminy Lipsko były to drogi: Daniszów - Tomaszówka oraz ul. Jadwinów w Lipsku. Obydwie inwestycje zrealizowane zostały ze wsparciem finansowym Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Fotorelacja ...