Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

PSZOK jest czynny:

W każdy wtorek oraz sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00


Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK-u można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności:

1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony;

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach (tylko frakcje niezanieczyszczone).


UWAGA ! - jeśli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt, natomiast jeśli sam dokonujesz remontu, wcześniej skontaktuj się z zarządcą budynku lub z firmą odbierającą od ciebie odpady komunalne, z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań należy umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady komunalne.


PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.


Jeżeli powyższe odpady dostarczane są do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

Uwaga!

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Pracownicy PSZOK-u nie dokonują rozładunku przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić.

Informator dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Lipsko

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko na spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2013 roku o godz. 1700 w Lipskim Centrum Kultury (sala widowiskowa).

         Tematem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne zostały nałożone przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 roku będziemy musieli wszyscy dostosować się do nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Chcemy je państwu przedstawić i odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z powyższym problemem.

Ruszyła dystrybucja deklaracji

Rozpoczęła się dystrybucja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzyma ją każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej.

Oprócz właścicieli lokali deklarację otrzymają także zarządcy nieruchomości – władze spółdzielni mieszkaniowych, zarządy i administratorzy wspólnot mieszkaniowych.

W miejscowościach położonych na terenach wiejskich naszej gminy deklaracje są roznoszone przez sołtysów poszczególnych wsi. W mieście Lipsko deklaracje są dystrybuowane przez pracowników tut. Urzędu.

Przypominamy!

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko do dnia 15.03.2013 r. (druk deklaracji dostępny jest również tutaj)

Nieotrzymanie deklaracji nie zwalnia z obowiązku jej złożenia.

Jak poprawnie segregować odpady?

ulotka str 1

ulotka str 2

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.