Ruszyła dystrybucja deklaracji

Rozpoczęła się dystrybucja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzyma ją każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej.

Oprócz właścicieli lokali deklarację otrzymają także zarządcy nieruchomości – władze spółdzielni mieszkaniowych, zarządy i administratorzy wspólnot mieszkaniowych.

W miejscowościach położonych na terenach wiejskich naszej gminy deklaracje są roznoszone przez sołtysów poszczególnych wsi. W mieście Lipsko deklaracje są dystrybuowane przez pracowników tut. Urzędu.

Przypominamy!

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko do dnia 15.03.2013 r. (druk deklaracji dostępny jest również tutaj)

Nieotrzymanie deklaracji nie zwalnia z obowiązku jej złożenia.