Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko na spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2013 roku o godz. 1700 w Lipskim Centrum Kultury (sala widowiskowa).

         Tematem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne zostały nałożone przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 roku będziemy musieli wszyscy dostosować się do nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Chcemy je państwu przedstawić i odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z powyższym problemem.