OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH PROJEKTU DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759/

1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego

pn. „ Dziecięca akademia przyszłości ” w szkole podstawowej w Długowoli Pierwszej, gm. Lipsko

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     5853,66 PLN   tj. 1456,00 EURO**

                       brutto   7200,00 PLN  

wysokość podatku VAT 23 %

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury Zapytanie ofertowe

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2012 wpłynęły następujące oferty:

1. Dorota Syc – oferta na prowadzenie zajęć sportowo – wychowawczych. Złożona oferta w wysokości 60,00 zł za 1 godzinę zajęć w projekcie.

2. Lucyna Lenart – oferta na prowadzenie zajęć przyrodniczo matematycznych. Złożona oferta w wysokości 60,00 zł za 1 godzinę zajęć w projekcie.

3. Markiem Wojdygo – oferta na prowadzenie zajęć ICT. Złożona oferta w wysokości 60,00 zł za 1 godzinę zajęć w projekcie.

4. Renata Mężyk – oferta na prowadzenie zajęć psychologiczno – pedagogicznych. Złożona oferta w wysokości 60,00 zł za 1 godzinę zajęć w projekcie.

5. Wioletta Zięba – oferta na prowadzenie zajęć językowych. Złożona oferta w wysokości 60,00 zł za 1 godzinę zajęć w projekcie.

5. Wskazanie wybranej oferty:

Oferta nr: 1, 2, 3,4 ,5 zostały wybrane.

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

Artur Dygas (podpis)