Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Inwestycje 2014-2021

Nowy samochód dla OSP KSRG Maruszów !

Miasto i Gmina Lipsko pozyskało dofinansowanie w kwocie ponad półtora miliona złotych - 1 512 594, 61 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP KSRG Maruszów.

Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla działania ,,Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu Sprzęt i Infrastruktura co celów zarządzania klęskami i katastrofami”.

Od 2019 r. OSP KSRG Maruszów dysponuje już średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Volvo 4x4.

Zakup drugiego nowoczesnego samochodu poprawi bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego dzięki działaniom ograniczającym m.in. skutki katastrof, awarii oraz klęsk żywiołowych. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

uszwwww

Rusza największa w historii inwestycja drogowa na Mazowszu

Rusza największa w historii inwestycja drogowa na Mazowszu - budowa nowego przebiegu DW 747 na odcinku od Lipska do Iłży.

Trwa wybór wykonawcy budowy nowego przebiegu drogi 747 na odcinku od Lipska do Iłży. Jest to kontynuacja budowy drogi od mostu na Wiśle do drogi krajowej numer 9 w Iłży. Będzie to największa inwestycja drogowa w historii województwa. W dokumentacji projektowej zaplanowano budowę 30 km drogi nowym śladem przez tereny Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Sienno, Gminy Rzeczniów oraz Miasta i Gminy Iłża.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 500 mln złotych. Najtańszą ofertę (które można było składać do 26 września) złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska nr 10, 05-800 Pruszków, cena brutto 277 133 853,48 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert zmierzająca do ostatecznego wyboru wykonawcy.

Budowa drogi jest możliwa dzięki środkom zabezpieczonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Mapa w poniższym linku do strony internetowej MZDW:

https://mzdw.pl/pl/aktualnosci/oglosilismy-przetarg-na-budowe-nowego-przebiegu-dw-747

Link do strony MZDW z informacją z otwarcia ofert:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/807783

 

Uroczyste otwarcie ujęcia wody w Leszczynach

W dniu 22 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie ujęcia wody w msc. Leszczyny. Uroczystości swoją obecnością uświetnił Pan Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego reprezentujący samorząd wojewódzki zarządzający środkami Unii Europejskiej w ramach PROW, z budżetu którego Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. pozyskał ponad 2 mln złotych dotacji na realizację tej inwestycji.

Spotkanie otworzył Pan Ryszard Skwarek Prezes ZUK w Lipsku Sp. z o.o., który przywitał Pana Marszałka Rafała Rajkowskiego dziękując za udzieloną pomoc i wsparcie przy realizacji inwestycji. Następnie przywitani zostali Pan Marcin Lenart - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Pan Michał Patyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku oraz wszyscy Radni Miejscy obecni na tym spotkaniu, Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Radosław Winiarczyk – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, Fabian Smaga Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. wraz z członkami Rady Nadzorczej, przedstawiciele wykonawców, nadzoru inwestycji, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko tj. Pani Anna Woźniak Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko, Artur Dygas Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko, pracownicy ZUK Sp. z o.o. oraz  reprezentujących mieszkańców sołtysi sołectw Leszczyny i Huta. Po przywitaniu i krótkiej historii inwestycji głos zabrał Pan Marszałek Rafał Rajkowski oraz Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie dobrej współpracy samorządów różnych szczebli w skutecznym rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańców. Pan Marszałek podsumował również kilka lat pracy samorządu województwa mazowieckiego, które dla Gminy Lipsko były wyjątkowe i zaowocowały szeregiem różnego rodzaju inwestycji drogowych, społecznych, rekreacyjnych i innych, które mniej lub bardziej świadomie wykorzystujemy każdego dnia. Po przemówieniach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi otwierającej stację. Co najważniejsze, ten nowoczesny i strategiczny obiekt pozwoli władzom samorządowym Miasta i Gminy Lipsko w sposób istotny poprawić warunki życia mieszkańców północno – zachodniej części gminy Lipsko. Wybudowane oraz trwające inwestycje wodociągowe pozwolą na bazie strategicznego obiektu w Leszczynach, w niedalekiej przyszłości, rozwiązać kolejne problemy związane z dostarczaniem jakościowej wody dla mieszkańców gminy Lipsko (Leszczyny, Huta, Maziarze,  Szymanów, Gołębiów, Katarzynów, Wola Solecka II, Wola Solecka I, Wólka, Krępa Kościelna, Nowa Wieś, Zofiówka.)

leszczulleszczulll

Zakończono remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Katarzynowie

W bieżącym roku Miasto i Gmina Lipsko pozyskało z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego środki finansowe w wysokości ponad 10 tys. złotych z przeznaczeniem na remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Katarzynowie. Środki pozyskano w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. W ramach dofinansowania zakupiono materiały budowlane, które zostały wykorzystane do remontu pomieszczenia. Prace remontowe zostały wykonane dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Mamy nadzieję, że od teraz obiekt będzie w pełni służył lokalnej społeczności.

mkatarzmkatarzkatarz

Zakończono remont garażu w strażnicy OSP w Woli Soleckiej Pierwszej

Zakończono remont garażu w strażnicy OSP w Woli Soleckiej Pierwszej. Wykonano między innymi nową posadzkę, wyciąg spalin i instalację elektryczną. Wyremontowano i pomalowano uszkodzone tynki sufitów i ścian. Koszt prac wyniósł 51 500,00 zł. Dzięki wnioskowi złożonemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na przedmiotowe zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 40 000,00 tysięcy złoty z środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego - zapewni odpowiednie warunki funkcjonowania i zwiększy zdolność bojową jednostki OSP w Woli Soleckiej Pierwszej.

ospwolopswola

NOWY WÓZ STRAŻACKI ZA PONAD MILION ZŁOTYCH DLA OSP W KRĘPIE KOŚCIELNEJ

W dniu 12 października 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie Kościelnej (gmina Lipsko) wzbogaciła się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo 4x4.

Samochód kosztujący 1 127 910,00 zł. był dofinansowany w następujących proporcjach: Budżet Miasta i Gminy Lipsko 327 910,00 zł, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 375 000,00 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 275 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 150 000 zł.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie zdolności bojowej jednostki OSP w Krępie Kościelnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Zakup samochodu poprawi bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego dzięki działaniom ograniczającym m.in. skutki katastrof, awarii oraz klęsk żywiołowych. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Prezent na przyszłoroczne 100-lecie OSP w Krępie Kościelnej zakupiony !

krem kremp

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową

Zmodernizowano plac zabaw w miejscowości Lipa Miklas

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014- 2020, dostępnych dzięki członkostwu Miasta i Gminy Lipsko w Lokalnej Grupie Działania "Krzemienny Krąg" udało się pozyskać środki finansowe niezbędne do przebudowy placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas. Zakres rzeczowym zadania polegał na demontażu istniejących /zniszczonych/ urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń wraz z wykonaniem stref bezpiecznych z piasku, montaż ławek, stojaków na rowery oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony drogi gminnej a także nasadzenia drzew nasadzenia drzew.

Wartość dofinansowania ze środków PROW - 100 000 zł.

Operacja pn. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

aaalippp

LIPALOGO

Kolejne inwestycje w sołectwach

Trwają remonty i doposażanie świetlic wiejskich na terenie gminy Lipsko.

Z środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów za kwotę prawie 10 000,00 zł siłami własnymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowano salę główną w świetlicy wiejskiej w Józefowie.

Mamy nadzieję, że budynek będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

W najbliższych miesiącach dzięki dofinansowaniu z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023, siłami pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowana zostanie sala w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie.

efow

efoww

 

Przebudowano kolejne drogi gminne

Dobra informacja dla mieszkańców. Przebudowano kolejne drogi gminne:

- Lipsko – Gruszczyn – na długości 1382 m. za kwotę 1 333 992,51 zł.

- Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów – na długości 750 m. za kwotę 715 802,05 zł.

Całkowity koszt wszystkich robót polegających m.in. na położeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu poboczy wyniósł 2 049 794, 56 zł. Wykonawcą była firma STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Dużym wsparciem w budowie przedmiotowych dróg była dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości prawie 1 300 000,00 zł. Pozostała kwota została pokryta środkami własnymi Miasta i Gminy Lipsko.

Mamy nadzieję, że nowe odcinki usprawnią ruch drogowy w tej części gminy polepszając komfort życia mieszkańców.

Gruszczyn1LipaMiklas1

 

Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego”.

Aktualnie prace dotyczą przede wszystkim oczyszczenia zalewu, poprawy jego umocnień i remontu jazu piętrzącego.

W ramach zadania planowane jest także wykonanie ciągów pieszo rowerowych po północnej stronie zbiornika oraz inne niezbędne elementy mające na celu poprawę funkcji rekreacyjnych tego miejsca.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 11.10.2022 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Jacka Wielorańskiego oraz wykonawców wybranych w drodze przetargu tj. Obsługa i Realizacja Inwestycji „Celis” Janusz Kowalczyk, Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków oraz „TRAKT  S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów.

Łączna wartość zawartych umów to 2.957.113,34 zł. Wartość uzyskanego wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – „Polski Ład” to 2.661.402,01 zł.

Szacunkowy termin zakończenia inwestycji to około 13 mc od dnia podpisania umowy.

 
 
zalulllzalul

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.