Dane kontaktowe

 SEKRETARIAT URZĘDU MIASTA I GMINY LIPSKO

Tel.:(48) 37 80 048     Fax:(48) 37 80 175    E-mail: umig@lipsko.eu 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 /f89s7ly6ac/skrytka

 

Szanowni Państwo, wnioski o udzielenie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO

Jacek Wielorański
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 SEKRETARZ MIASTA I GMINY LIPSKO

Artur Dygas

 • tel.: (48) 37-84-123; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKARBNIK MIASTA I GMINY LIPSKO

Anna Woźniak

 • tel.: (48) 37-84-124; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Obsługa Rady Miejskiej, ewidencja działalności gospodarczej, obsługa administracyjna urzędu, promocja gminy, informatyzacja urzędu, sport, rozwiązywanie problemów alkoholowych, profilaktyka przeciwalkoholowa, obrona cywilna, rejestracja przedpoborowych, bhp i p.poż, roboty publiczne, archiwum

 • Monika Chmielnicka, inspektor ds kadrowych i pracowniczych
  tel. (48) 37-84-131 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Idzikowska, inspektor ds. obsługi rady miejskiej, sekretariatu i interesantów, koordynator kontroli zarządczej.
   tel. (048) 37-84-127 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marcin Wojciechowski, starszy informatyk
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przemysław Tomasik, informatyk
  tel. (48) 37-84-140 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jan Cyran, inspektor ds. ppoż, Komendant Miejsko Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
  tel (48) 37-84-141 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Andrzej Sikorski, podinspektor ds. gospodarczych i archiwum zakładowego
  tel. (48) 37-84-142(143) ; e-mail: archiwum@lipsko
 • Wojciech Krasiński, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich.
  tel. (48) 37-84-139 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Realizacja podatków i opłat, księgowość podatków lokalnych, księgowość budżetowa, opłaty skarbowe, podatki od środków transportowych, realizacja budżetu, wpłaty i wypłaty (kasa), wypłata podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

 • Anna Woźniak, Skarbnik,
  tel. (48) 37-84-124, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Iwona Buza, z-ca Skarbnika:
  tel. (48) 37-84-124 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Beata Figura, inspektor ds. płac
  tel. (48) 37-84-130 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • KASA, - wpłaty gotówkowe do godz. 14:15, wpłaty kartą poniedziałek, środa, czwartek do godz. 15:30. (wtorek do godz. 16:00, piątek do godz. 15:00)
  tel. (48) 37-84-149; e-mail:, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sylwia Ptak, podinspektor ds. księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Beata Kuna, inspektor ds księgowości podatkowej
  tel. (48) 37-84-128 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Kozdemba, inspektor ds. księgowości budżetowej
  tel. (48) 37-84-125 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Chyła, inspektor ds. płac - oświata
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Mordak, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel. (48) 37-84-129 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jolanta Przybylska, inspektor ds. księgowości budżetowej /oświata/
  tel. (48) 37-84-138 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawy w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeńskich i zgonów, wydawanie odpisów, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów, ewidencja ludności

 • Tomasz Kosno, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. (48) 37-84-145 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Góralska, inspektor ds. dowodów osobistych
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Grzeszczyk, inspektor ds. ewidencji ludności
  tel. (48) 37-84-146 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

Administracja architektoniczno - budowlana, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane, rolnictwo, ochrona środowisk, drogownictwo, łączność, oświetlenie uliczne, gospodarka gruntami, geodezja, mienie komunalne

 • Grzegorz Kusio, kierownik
  tel. (48) 37-84-132 ;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Radosław Winiarczyk, z-ca kierownika - zamówienia publiczne i inwestycje.
  (48) 37-84-148 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marek Krupa, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-135 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Jach, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  tel. (48) 37-84-136 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ilona Chlebna, inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych
  tel. (48) 37-84-133 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magda Sokół, inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
  tel. (48) 37-84-134 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Emil Penkała, inspektor ds. infrastruktury komunalnej i drogownictwa
  tel. (48) 37-84-148 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fabian Smaga, inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i komunalnych
  tel. (48) 37-84-134 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kamil Siadaczko, specjalista ds. lasów nadzorowanych
  Urzęduje w każdy wtorek w godz.: 09:00 - 10:00, tel. 512 487 765

STANOWISKA SAMODZIELNE

 • Marta Lerka, radca prawny
  tel. (48) 37-84-126 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Mirosław Łojek, inspektor ds edukacji
    (48) 37-84-137; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.