Komunikat PSZOK - wznowienie przyjmowania jednorodnych odpadów komunalnych

PSZOK logoUrząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że z dniem 26 października 2019 r. zostaje wznowione przyjmowanie przez PSZOK LIPSKO PRZY UL. SOLECKIEJ 88 jednorodnych odpadów poremontowych i budowlanych

o kodzie 17 01 01 (gruz betonowy z rozbiórek i remontów, czyli gruz betonowy, płytki łazienkowe, obrzeża chodnikowe, itp.) oraz 17 01 02 (gruz ceglany, czyli cegły, dachówki, itp.).

Pozostałe odpady poremontowe i budowlane nadal nie będą przyjmowane. Wstrzymanie odbioru tego typu odpadów spowodowane jest ograniczeniem przyjmowania ich od dnia 26 września br. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomiu (ZUOK). O ponownej możliwości przyjęcia na PSZOK pozostałych odpadów poremontowych i budowlanych zostaną Państwo powiadomieni.

Wszelkich informacji udziela Referat Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego, tel: 48 3784136.