Podmioty ekonomi społecznej działające w Naszym regionie

Zestawienie danych w podziale na powiaty województwa mazowieckiego dostępne jest na stronie internetowej MCPS pod adresem: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/zakladka-z-podmiotami-ekonomii-spolecznej/

 

PodmiotyES