Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 coraz bliżej

 oblipska

Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 coraz bliżej. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

 • Planowana Długość: ok. 6,4 km;
 • Koszt: ok. 198 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Zapewnione zostały środki na przygotowanie inwestycji. W ramach dotychczasowych prac uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecne prace projektowe znajdują się na ukończeniu.  

   
 • Data uzyskania DŚU: IV kw. 2013 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2022-2024

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.