Informacja dla użytkowników zestawów komputerowych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”

Sz.P.
Beneficjenci projektu

Informujemy, że do 29.02.2020 roku trwa okres trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”. W ramach tego projektu zakupiono i przekazano Państwu w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz finansowano bezpłatnie dostęp do internetu.

W związku z zakończeniem okresu trwałości informuję, że od dnia 1 marca 2020 r. Miasto i Gmina Lipsko będzie podejmowało działania aby użytkowany sprzęt komputerowy został Państwu przekazany na własność. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 marca 2020 nie będzie już świadczona usługa bezpłatnego dostępu do internetu co oznacza, że będą Państwo mogli zawrzeć umowę na świadczenie tej usługi z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą

                                                                             Burmistrz
Miasta i Gminy Lipsko
/-/ Jacek Wielorański