Wykaz rachunków bankowych dla płatności elektronicznych

Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

NIP - 5090066174 Faktury (przelew 14 dni)

  1. Opłaty za odpady komunalne: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760
  2. Podatki i opłaty lokalne: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060