System Informacji Przestrzennej Lipsko - geoportal mapowy

grafika1

Opracowaliśmy dla Państwa geoportal mapowy (systemu informacji przestrzennej) Miasta i GMINY Lipsko. (Link tutaj: http://sip.gison.pl/lipsko).

Aplikacja zawiera m.in. projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko nad którym pracowaliśmy na przestrzeni 2020 i 2021 roku.

System Informacji Przestrzennej został dodatkowo wyposażony w moduł do zgłaszania wniosków o zmianę SUiKZP oraz MPZP

Koordynatorem projektu ze strony urzędu jest pani. Ilona Chlebna - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych, tel. (48) 37-84-133; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geoportal planistyczny sfinansowano ze środków przyznanych w ramach grantu na realizację projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym – II EDYCJA”

Ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).

Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

grafika2