Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dotycząca ankiety na temat problemów alkoholowych przeprowadzanej w Mieście i Gminie Lipsko

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w miesiącu wrześniu 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Lipsko zostanie przeprowadzona ankieta na temat problemów związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych.

Ankieta jest anonimowa, proszę o wyrozumiałość dla ankietera i udzielanie rzetelnych odpowiedzi.