Wyniki oceny wniosków LGD "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach:

  1. Przedsięwzięcia „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020/G)
  2. Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych" w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020)

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info