Powstanie obwodnica Lipska! Inwestycje w drogi na terenie Miasta i Gminy Lipsko za ponad 200 mln złotych.

obwodnicaW dniu 29 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano informację o podpisaniu przez Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Jerzego Szmita zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79".

 

 

16 zadań drogowych zostało skierowanych do realizacji

grafika: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Od początku obecnej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański zabiegał o formalne zatwierdzenie tej inwestycji do realizacji dostrzegając w niej jeden z priorytetowych warunków poprawy jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców Lipska. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace formalne umożliwiające realizację inwestycji zostaną rozpoczęte jeszcze w roku 2017. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 111 mln złotych. Inwestycja będzie powiązana funkcjonalnie z dwoma innymi równie ważnymi budowami w ciągu drogi krajowej 79 na terenie naszej gminy, na których realizację również udało się pozyskać zgodę finansową Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Pierwszy ze wspomnianych odcinków to rozbudowa drogi krajowej 79 na odcinku od Ciepielowa do Lipska (do miejsca, w którym początek będzie miała obwodnica Lipska), drugi od Lipska do granic województwa tj. do miejscowości Kostusin. Szacunkowy koszt budowy tych odcinków to ponad 90 mln złotych. W tym miejscu warto podkreślić bardzo udaną współpracę pomiędzy Burmistrzem MiG Lipsko a Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa a także Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dzięki tej współpracy wybudowana zostanie obwodnica Lipska o długości 6,35 km. Będzie to droga klasy GP wraz ze skanalizowanymi skrzyżowaniami. Powstanie też sieć dróg dojazdowych, zbudowane zostaną obiekty mostowe, oświetlenie drogowe, a także zabezpieczenia akustyczne i przejścia dla małych zwierząt.

Przygotowanie inwestycji oraz jej realizacja będzie trwać przez najbliższe lata.

Jeszcze w bieżącym roku zaplanowano również przebudowę DK 79 przebiegającej przez Lipsko oraz budowę chodników w miejscowości Maruszów.

 program79 1

program79 2

 program79 3